سيستم ضد سرقت در سايتهای موبايل با قابليت فرابينی " مانيتورينگ "
مرد نگهبان، تنها سيستم پيشرفته، هوشمند و ضد سرقت، ويژه سايتهای بی تی اس مخابراتی
سايتهای بی تی اس که تحت عناوين سايتهای موبايل و سايتهای تلفن همراه نيز شناخته ميشوند از اماکن حساس مورد نظر سارقين کابل، تجهيزات ارزشمند مخابراتی از جمله آنتن و تجهيزات نصب دکل، انواع راديوهای مخابراتی، کانکتور، باطری و همچنين تجهيزات برودتی موجود در سايتها ميباشند که با نفوذ سارقين به اينگونه اماکن، نه تنها خسارات مالی فراوانی به شرکتهای مخابرات وارد خواهد آمد بلکه با قطع ارتباط تلفن همراه، اعتماد مشترکين نيز مورد خدشه قرار خواهد گرفت، لذا با توجه باينکه سايتهای بی تی اس در دو گروه فضای باز که با فنس حفاظت ميگردند و فضای بسته که داخل کانکسهای مخابراتی جاسازی گرديده اند اهدافی قابل قبول برای سارقان تلقی ميگردند و همچنين عموما در اماکن خلوت و گاها بسيار دور قرار گرفته اند که سرقت از اينگونه سايتها را با استفاده از روشهای تخريبی نيز امکان پذير ميسازد، لذا به کار بردن تنها سيستم ضد سرقت در سايتهای موبايل که اکنون در کشورهای پيشرفته به صورت تخصصی و تلفيقی از سيستمهای حفاظت فيزيکی و نظارت پيرامونی مورد استفاده قرار ميگيرد از بايدهای غير قابل انکار پيشگيری سرقت از سايتهای بی تی اس تلقی ميگردد که در اين راستا با تجهيز فنسهای پيرامون سايتها به آشکارسازهای هوشمند و  بسيار پيشرفته مخصوص فنس که ارسال هشدار خطا را در شرايط مختلف جوی و محيطی به صفر رسانيده در کنار تجهيز نقاط دسترسی سايتهای تلفن همراه به سيستم هوشمند و ضد سرقت مرد نگهبان که به صورت همزمان با حفاظت فيزيکی در مقابل ورود سارقين و همچنين مانيتورينگ پيرامونی، هرگونه اقدام به ورود غير مجاز بدون ارسال هشدار خطا، سرقت از اينگونه اماکن را مطلقا غير ممکن مينمائيم، اگرچه متاسفانه بعضی از اپراتورهای تلفن همراه در کشورهای جهان سوم به دليل عدم اطلاع از سيستم ضد سرقت در سايتهای موبايل، نصب سيستمها و تجهيزات نا مناسب را در دستور کار خود قرار داده که نه تنها قابليت پيشگيری سرقت از سايتهای بی تی اس را نخواهند داشت بلکه بعضا سارقين با سرقت همين سيستمها و تجهيزات به عبارتی حفاظتی و نظارتی، مديران تصميم گيرنده را به سخره ميگيرند، تا جايي که در طی چند سال گذشته، سرقت دوربينهای مدار بسته و دزدگيرهای نصب شده تحت عنوان سيستم ضد سرقت در سايتهای موبايل و ديگر اماکن حساس، عامل وارد آمدن خسارات بی شمار مالی و اعتباری گرديده است که در اين راستا دادستان محترم در پاسخ به گله اخير مديران در ارتباط با سرقت از سايتهای بی تی اس اعلام نمود که برخی مسئولان در حفاظت و حراست از اموال دولتی و عمومی کوتاهی می‌کنند و انتظار دارند نيروی انتظامی شبانه ‌روز برای پوشش کوتاهی آنان از وظايفشان، نگهبان بگمارد.

تجهيز کانکس تجهيزات بی تی اس به سيستم قفل هوشمند غير قابل دسترس مرد نگهبان

تجهيز کانکس تجهيزات بی تی اس اماکن حساس به درب گاوصندوقی، مجهز به سيستم قفل هوشمند وغير قابل دسترس مرد نگهبان

تجهيز سايت فضای باز تجهيزات مخابراتی بی تی اس به سيستم هوشمند، غير قابل دسترس و ضد سرقت مرد نگهبان

سيستم فرابينی سايتهای فضای باز بی تی اس به منظور اطلاع از هرگونه تلاش سارقين تجهيزات مخابراتی از طريق تخريب فنس

حفاظت پيرامونی از سايتهای بی تی اس مخابراتی با نصب ديواره بتنی غير قابل تخريب با امکان جابجايي

PERIMETER SECURITY BY MOBILE CONCRETE WALL

Previous - Next

© Secupro Consulting & Investigations Inc. All rights reserved.
Privacy Policy, Contact Us