قفل اثر انگشتی با امکان ورود کلمه رمز
نصب اين قفل، فقط با ايجاد يک حفره با قطر 5 سانتيمتر بر روی درب، بدون نياز به کنده کاری ديگر بر روی سطح داخلی و بيرونی درب انجام ميگيرد، لذا ميتواند بدون تغيير در قفل قبلی در هر نقطه ديگر درب نصب گردد. توضيح اينکه هيچيک از قفلهايي که سارقين به نوعی به آن دسترسی داشته باشند، قفل ضد سرقت نبوده و قابل باز شدن يا تخريب ميباشند.

ديداری
نحوه تشخيص اثر انگشت
کمتر از يک ثانيه
سرعت تشخيص اثر انگشت
کمتر از يک صدم ثانيه
زمان تشخيص اثر انگشت اشتباه
يکهزار اثر که ثبت تمام انگشتان را برای حد اقل دويست نفر ممکن ميسازد
تعداد ممکن ثبت اثر انگشت
دای کست آلومينيوم
جنس بدنه
چهار عدد باطری قلمی ، مناسب برای پنج هزار بار استفاده
منبع تغذيه
منهای بيست تا مثبت شصت درجه سانتی گراد / بسيار استثنايي
دمای قابل استفاده
ده تا نود درصد / بسيار استثنايي
رطوبت قابل استفاده
بدون نياز به تغيير قفل قبلی
نحوه نصب
ويژگيهای خاص
امکان باز و بسته کردن درب از طريق رمز به صورت مستقل
استفاده از تکنولوژی تشخيص دقيق اثر انگشت
استفاده از 12 عدد کليد ويژه غير قابل تخريب
روش استفاده بسيار آسان، مناسب همه
امکان اتصال باطری 9 ولت از طريق سيستم دسترسی
زنگ اخطار ضعيف شدن باطری
حفظ اثر انگشت و رمز پس از اتمام قدرت باطری
تشخيص هوشمند خرابی
قطع کامل جريان پس از هر بار استفاده
مجهز به قفل شب از داخل به منظور امنيت کامل

© Secupro Consulting & Investigations Inc. All rights reserved.
Privacy Policy, Contact Us