قفلهای سايبری، بهترين قفل مستقل کنترل دسترسی، مناسب اماکن دارای نگهبان
 
مشاوره 22564803 و 09371074457 با توجه به اين مهم که تمام قفلها که به نوعی  قابل دسترس سارقين هستند، با ريسک رمزگشايي يا تخريب نيز مواجه ميباشند، اماکنی که به هر دليل، ازجمله حضور نگهبان، سارقين امکان انجام اعمال مجرمانه، از جمله تخريب قفل از طريق ديلم زنی را نداشته باشند و همچنين کنترل دسترسی افراد به داخل اماکن مورد نظر باشد، قفلهای سايبری بهترين انتخاب و جايگزينی بسيار مناسب برای سيستمهای کنترل تردد کارتی تلقی ميگردند، چرا که:
 
الف) تصور کنيد مدير مجموعه ای هستيد با تعداد زيادی اتاق، انبار، کابينت، گاوصندوق که ميبايست توسط افراد مختلفی در زمانهای متفاوت مورد دسترسی قرار گيرند و شما ميبايست از زمان دسترسی هر يک از اين افراد دقيقا آگاه شويد. خوب چه ميکنيد؟ دوربين نصب ميکنيد؟ کار درستی است ولی اشکال آن در اين است که ممکن است روزانه افراد زيادی که به اماکن مورد نظر شما کاری هم نداشته اند از مقابل دوربين شما گذشته باشند و لنز دوربين شما به دفعات تردد آنها را شکار کرده باشد ولی مشکل اينجاست که برای اطلاع از ورود افراد مجاز دارای کليد به اماکن مورد نظر، شما بايد تمام تصاوير ضبط شده دوربين را در طی چند ساعت، چند روز يا حتی چند هفته قبل بررسی کنيد تا ببينيد بين تمام کسانی که به نوعی اجازه دسترسی به اماکن مورد نظر شما را داشته اند، به واقع کدام يک از آنها و در چه زمانی اقد ام به دسترسی نموده است.
 
البته راه ديگر و ساده تری نيز هست، نصب سيستمهای هوشمند کنترل دسترسی، از جمله سيستمهای کارتی از انواع مختلف، چرا که اين سيستمها با اتصال به يک قفل برقی و ثبت کارت شناسايي برای تک تک افراد، نه تنها امکان محدود نمودن زمان دسترسی افراد مجاز را بر اساس نظر سازمان مطبوع خود خواهند داشت بلکه اطلاعاتی از جمله مشخصات صاحب کارت، تاريخ، ساعت و دفعات دسترسی را در حافظه خود ثبت نموده ودر مواقع مورد نياز به راحتی با اتصال به يک رايانه قابل حمل يا ضبط بر روی يک حافظه الکترونيکی در اختيار مدير مربوطه قرار ميدهند، ليکن اگرچه اين سيستمهای کنترل دسترسی بسيارپيشرفته، هوشمند و کارا هستند ولی با توجه به هزينه های خريد، نصب، نگهداری و تعميرات آنها به دليل امکان دستکاری و تخريب عمدی و غير عمدی گاها بسيار دردسر ساز ميباشند.
 
اشکال ديگراستفاده از سيستمهای کنترل دسترسی رايج، نياز به جايگزين نمودن قفل دربهای موجود اماکن مورد نياز به کنترل دسترسی با يک قفل برقی ميباشد که بديهي است از ضريب استحکام و امنيت فيزيکی درب اماکن مجهز به قفلهای مکانيکی قدرتمند به شدت کاسته و نفوذ به اماکن مورد نظر را به سادگی با تخريب قفل امکان پذير مينمايد، در حالی که با انتخاب قفل سايبری، نه تنها نيازی به نصب سيستمهای رايج کنترل دسترسی نميباشد بلکه فقط با جايگزين نمودن مغزی سايبری با مغزی قفلهای موجود، ضمن برخورداری از تمامی امکانات سيستمهای هوشمند و پيشرفته کنترل دسترسی کارتی، بدون نگرانی از احتمال امکان کپی نمودن کارتهای دسترسی افراد مجاز توسط عوامل نفوذی، استفاده از قفلهای مکانيکی قدرتمند نيز بر روی درب اماکن مورد نياز به حفاظت امکان پذير ميگردد.
 
ب) قفلهای سايبری به راحتی در جای قفلهاي ساچمه ای موجود قرار گرفته و ديگر نيازی به تعويض کل قفل نخواهد بود، لذا کافيست مغزی سايبری را در چند ثانيه جايگزين مغزی مکانيکی قبلی نمود تا تمامی ويژگيهای يک سيستم کنترل دسترسی را بدون هزينه نصب سيستم کنترل تردد يا جايگزينی قفل موجود با قفل برقی را يکجا در اختيار گرفت.
 
پ) با جايگزين نمودن قفلهای سايبری با قفلهای قبلی ميتوان دسترسی افراد را به صورت هوشمند و بر اساس نياز در تاريخ و ساعتهای از پيش تعيين شده به قفل درب اماکن معرفی نمود، لذا برای مثال افرادی که مجاز به ورود به اماکن مجهز به قفل سايبری در تاريخ و ساعتهايي خاص ميباشند، عليرغم در اختيار داشتن کليد، امکان بازگشايي قفل سايبری را در زمانهای ديگر نخواهند داشت. 
 
ت) دسترسی به گزارشات مربوط به زمان و دفعات دسترسی به قفل سايبری توسط افراد مجاز از طريق ثبت در قفل و ثبت در کليد به صورت همزمان از ديگر ويژگيهای جايگزينی قفلهای سايبری با قفلهای ديگر ميباشد.
 
ث) مولد برق قفلهای سايبری داخل کليد تعبيه شده است، لذا در اماکنی که نيروی برق هميشگی وجود ندارد، عدم استفاده از قفل در طی مدت زمان طولانی منجر به عدم امکان بازگشايي قفل نخواهد شد.
 
ج) کليدهای سايبری ميتوانند تا شش هزار قفل را به صورت مستقل مورد دسترسی قرار دهند، لذا در اماکنی که سرکشی يک يا چند نفر به چندين نقطه فقط با يک کليد مورد نظر است، قفلهای سايبری مناسب ترين گزينه تلقی ميگردند.
 
چ) در مقايسه با کليدهای مادر که برای دسترسی به چندين قفل ساخته شده اند، چنانچه يکی از کليدها مفقود يا سرقت شوند، چاره ای جز تعويض کامل يا تغيير مغزی تمام قفلها نخواهد بود که مستلزم صرف هزينه بالا خواهد بود، ليکن در صورت مفقود يا سرقت شدن کليد سايبری، تنها کافيست ضمن مراجعه به محل نصب هر قفل، دسترسی به کليد مفقود يا سرقت شده را لغو نمود، اگرچه در سيستم جديد انحصاری مرد نگهبان، تغيير دسترسی از طريق سيستمهای کنترل از راه دور نيز امکان پذير گرديده است.
 
ح) با توجه باينکه دسترسی به قفلهای سايبری از طريق کليد سايبری سرقت شده به راحتی امکان پذير ميباشد، لذا کليدهای جديد سايبری مرد نگهبان، مجهز به سيستم تشخيص اثر انگشت ميباشند که دسترسی به قفلهای سايبری را از طريق سرقت کليد نيز مطلقا غير ممکن ميسازد.
 
خ) قفلهای سايبری اکنون در انواع مدلهای سيلندری، قابل جايگزينی با قفلهای موجود ميباشند و قفلهای آويز سايبری نيز در انواع مختلف به منظور جايگزينی با قفلهای آويز مکانيکی قديمی قابل ارائه ميباشند.  
 
يقينا کم نيستند شرکتها، سازمانها، نيروهای نظامی و انتظامی و حتی بنگاه های کوچکی که نيازمند ايجاد بستر دسترسی قابل اتکا به داخل اماکن مورد نياز به کنترل دسترسی ميباشند، لذا در اماکنی که دارای نگهبان بوده و امکان تخريب قفل توسط نيروهای نفوذی يا سارقين وجود نداشته باشد و صرفا نظارت بر دسترسی افراد مجاز مد نظر باشد، استفاده از قفلهای سايبری بهترين گزينه تلقی ميگردند چرا که بدون نياز به نصب سيستمهای کنترل دسترسی برای هر درب و تعويض قفلهای قبلی، فقط با تعويض مغزی قفل ميتوان از تمام ويژگيهای سيستمهای پيشرفته کنترل هوشمند دسترسی برخوردار گرديد.

FP Access Control Lock

باز گشت به صفحه اصلی

© Secupro Consulting & Investigations Inc. All rights reserved.
Privacy Policy, Contact Us