سيستم هوشمند حفاظت پيرامونی

              مشاوره 22564803 و 09371074457  متاسفانه تفکری نادرست در بين مديران مرسوم گرديده که نصب دوربينهای مدار بسته را به منظور حفاظت پيرامونی از موثرترين راه کارهای ممکن ميدانند، حال آنکه اگرچه دوربينهای مدار بسته ميتوانند در اماکن کوچک به عنوان سيستمهای نظارتی موثر باشند، ليکن در اماکنی که حفاظت پيرامونی نيازمند نظارت بر محيطی وسيع باشد تکيه بر دوربينهای مدار بسته اشتباهی بسيار غير مسئولانه ميباشد و به اين دليل است که امروزه ممانعت از ورود سارقين از ابتدا به صورت جدی در صدر اولويتهای توليد کنندگان سيستمهای حفاظت فيزيکی قرار گرفته، چرا که بازبينی تصاوير دوربينهای مداربسته پس از انجام اعمال مجرمانه سارقين اغلب مفيد فايد نخواهد بود، حال آنکه با توجه به وسعت پيرامونی اماکنی مانند بنادر، پالايشگاه ها، نيروگاه ها، مراکز نظامی و ديگر اماکن نيازمند به حفاظت وسيع پيرامونی و همچنين مشکلات مربوط به تعدد تصاوير در سيستمهای بازبينی (مانيتورينگ)، متخصصين سيستمهای حفاظت فيزيکی اقدام به طراحی و ساخت سيستمهای جديد و هوشمند حفاظت پيرامونی نموده که کنترل دقيق و بدون اشتباه هر نقطه از اماکن وسيع را با استفاده از سيستم هوشمند خود ميسر ميسازد.

                عملکرد اين سيستمهای هوشمند پيشرفته حفاظت پيرامونی به نحوی است که پس از نصب، چنانچه به هر دليل شخصی اقدام به لمس يا قطع هر قسمتی از تور بنمايد، ضمن امکان اتصال به سيستم اعلام خطر، دوربينهای مدار بسته و يا حتی اتصال به سيستم آتشباری هوشمند، محل دقيق نفوذ بر روی مانيتور دستگاه مشخص و امکان دقيق و همزمان رهگيری نقطه نفوذ توسط مسئول بازبين امکان پذير ميگردد، ضمن اينکه تعمير و نگهداری آن نيز  بسيار مقرون به صرفه و به سرعت امکان پذير ميباشد.

                توضيح اينکه، هزينه نصب و راه اندازی اين سيستم هوشمند بر اساس فاصله پيرامونی محاسبه ميگردد و اين به آن معنی است که هر چه محيط پيرامونی وسيع تر باشد هزينه نصب به نسبت استفاده در محيط کوچکتر کمتر و مقرون به صرفه تر ميباشد.

                در پايان نصب اين سيستم هوشمند حفاظت پيرامونی در اطراف تمامی اماکن استراتژيک و حساس به همراه استفاده از قفل هوشمند ضد سرقت به جای تمامی قفلهای نصب شده بر روی دربهای ورودی اماکن حساس و همچنين نصب مقاوم ساز شيشه بر روی شيشه های ورودی به منظور استقرار امنيت و حفاظت فيزيکی واقعی جدا توصيه ميگردد.

قبلی
Previous

باز گشت به صفحه اصلی

© Secupro Consulting & Investigations Inc. All rights reserved.
Privacy Policy, Contact Us