تبديل انواع شيشه به ضد سرقت و ضد گلوله

ضربه با چوب به شيشه تجهيز شده

حجم فايل تصويری 110 kb / لطفا کمی صبر کنيد

با توجه به عدم امکان ورود سارقين در صورت تجهيز  درب ورودی آپارتمان به قفل هوشمند ضد سرقت، پنجره ها، نورگير و ديگر معابر شيشه ای از موارد قابل توجه سارقين به منظور ورود به حرز اماکن ميباشند، لذا، عليرغم تجهيز معابر به حفاظهای فلزی، سارقين به سادگی با تخريب حفاظ و شيشه اقدام به سرقت  مينمايند.
 
در اين حالت، با توجه به مشکلات متعدد در استفاده از شيشه های ضخيم، از جمله سنگينی وزن و عدم امکان استفاده کامل از نور خورشيد، نصب روکش ويژه، بدون تغيير در دريافت نور خورشيد يا افزايش وزن پنجره ها به منظور تبديل شيشه های موجود به شيشه های مقاوم و ضد سرقت از راه کارهای بسيار عملی در حفاظت از منزل و محل کار تلقی ميگردد، لذا ضمن مقاوم سازی پنجره ها با استفاده از انواع مناسب قفل، لولا و چهار چوب، نصب لايه ويژه محافظ شيشه، عملا ورود به حرز منزل و محل کار را از طريق معابر شيشه ای غير ممکن ميسازد.

بعدی

فيلم شليک با اسلحه کمری 9 ميليمتری به شيشه مجهز به برچسب ضد سرقت

فيلم تلاش برای تخريب شيشه اتومبيل مجهز شده با برچسب مقاوم ساز با تبر

© Secupro Consulting & Investigations Inc. All rights reserved.
Privacy Policy, Contact Us