جلیقه ضد قمه و ضد چاقو نیاز تمام افرادی که ممکن است به نوعی هدف سارقین خشن و زورگیر قرار بگیرند و راهی برای فرار نداشته باشند

مشاوره 22564803 و 09371074457

حجم فايل تصويری 3500 kb / لطفا کمی صبر کنيد

Video courtesy of Pharosiran.

باز گشت به صفحه اصلی

© Secupro Consulting & Investigations Inc. All rights reserved.
Privacy Policy, Contact Us