کافوهای ضد تخريب مخابراتی و برق، مجهز به درب ضد ديلم و سيستم هوشمند و ضد سرقت مرد نگهبان
بر خلاف کابل مسی که به دليل افزايش قيمت مس و بازار خريد وسيع و پنهان آن برای سارقان بسيار جذاب ميباشد، سرقت کابلهای فيبر نوری مطلقا مورد علاقه سارقان نيست اگرچه اغلب، سارقان بدون اطلاع از نوع  کابل، اقدام به قطع کابلهای فيبر نوری به جای کابلهای مسی مي نمايند که فقط خسارات مالی و اعتباری به واسطه قطع خطوط مخابراتی برای شرکتهای مخابرات به همراه خواهد داشت، اما کافوهای فيبر نوری معقوله ديگری برای سارقان تلقی ميگردند، چرا که تجهيزات موجود در کافوهای فيبر نوری از جمله باطری، سيستم تهويه و ديگر تجهيزات مخابراتی ميتوانند به سادگی برای سارقين تبديل به اسکناس شوند،ضمن اينکه اينگونه کافوها نيز  ناچارا اغلب در اماکنی فاقد نگهبان قرارگرفته اند و به صورت سنتی با قفلهای آويز کتابی که معمولا به منظور افزايش ضريب ايمنی توسط ناودانیهای فلزی مورد حفاظت فيزيکی قرار ميگيرند، درحالی که سارقين به راحتی پوشش فلزی را شکسته و پس از تخريب گوشوارهای قفل اقدام به سرقت تجهيزات موجود در کافوهای نوری مي نمايند، لذا اگرچه مقاومت درب و کلاف کافوهای فيبر نوری ميبايست با دقت بيشتری مورد انتخاب قرار ميگرفتند تا چنانچه سارقين به دليل نصب سيستم قفل هوشمند و ضد سرقت مرد نگهبان نتوانند از طريق رمز گشايي يا تخريب قفل نصب شده داخل درب کافو تجهيزات مجود را سرقت نمايند، ورود از طريق تخريب درب کافو با ديلم نيز غير ممکن يا حداقل سخت و بسيار زمانبر گردد، تا جايي که نه تنها انگيزه سارقين در راستای سرقتی آسان از طريق تخريب درب با ديلم کمرنگ گردد بلکه حتی در صورت اقدام سارقين به تخريب درب کافو، سرقت به قدری زمانبر گرديده باشد که پليس يا ماموران حراست شرکت مخابرات بتوانند پس از دريافت پيام اقدام به تخريب سارقين از طريق سيستم هوشمند فرا بينی مرد نگهبان، قبل از امکان دسترسی سارقين به داخل کافو در محل سرقت حاضر شوند.
 
توضيح اينکه امکان تخريب درب کافو با ديلم نيز فقط به دليل کيفيت ضعيف و ساخت غير اصولی درب و کلاف کافوها ميباشد چرا که عموم سازندگان اين نوع کافوها اطلاعی از روشهای تهاجمی سارقين برای بازگشايي يا تخريب درب کافوها ندارند، ليکن اين واحد بازرگانی با تجربه تخصصی ساخت انواع گاوصندوق، درب خزانه و شالترهای چند منظوره که به منظور پيشگيری از انواع سرقت طراحی و ساخته ميگردند، ضمن اعلام آمادگی جهت تجهيز کافوهای موجود به سيستم قفل هوشمند و ضد سرقت مرد نگهبان، آمادگی خود را به منظور ساخت کافو، شالتر و کانکسهای چند منظوره برق ومخابرات با ويژگی ضد سرقت در ابعاد مورد نظر شرکتهای مربوطه اعلام مينمايد.
کافو فيبر نوری قبل از تجهيز به سيستم قفل هوشمند مرد نگهبان
کافو فيبر نوری پس از تجهيز به سيستم قفل هوشمند مرد نگهبان

© Secupro Consulting & Investigations Inc. All rights reserved.
Privacy Policy, Contact Us