درب گاوصندوقی ويژه اماکن حساس (ساخت ايران)

مشاوره 22564803 و 09371074457

مجهز به قفل ويژه غير قابل دسترس ضد سرقت

درب خزانه نسوز مجهز به 5 س.م بتون مسلح

ابعاد خارجی

ارتفاع: 210  /  عرض: 130 / ضخامت: 15 (سانتيمتر)

ابعاد داخلی

ارتفاع:  / 195عرض: 100 / ضخامت: 15 (سانتيمتر)

وزن تقريبی

 600 کيلو گرم

درب خزانه، مجهز به قفل هوشمند و ضد سرقت مرد نگهبان، مجهز به سيستم تمام خودکار باز و بسته کردن درب

Next

باز گشت به صفحه قبلی

باز گشت به صفحه اصلی

© Secupro Consulting & Investigations Inc. All rights reserved.
Privacy Policy, Contact Us