Guardman

پیشگیری از سرقت اماکن تجاری

روشهای متداول

 

1-    سرقتهای مسلحانه با سلاح سرد و گرم در روز

2-    سرقت از گاوصندوقها در روز

3-    سرقت از اماکن تجاری یا گاوصندوق اماکن تحاری ذر شب

4-    سرقت در شب از طریق زورگیری و گروگانگیری

5-    سرقت تجهیزات و زیر ساختهای دولتی مستقر در اماکن دولتی

 

متاسفانه در موضوع سرقتهای مسلحانه با سلاح سرد و گرم در روز از اماکن تجاری همچون فروشگاه ها، نمایشگاه ها، آژانسها، دفاتر هواپیمایی، دفاتر اسناد رسمی، پمپ بنزینها و دیگر اماکنی که نه تنها ارتباط صورت به صورت با مشتریان ضروری است بلکه سیستم ضد سرقت مسلجانه نیز به دلایل مختلف از جمله قیمت بالا فاقد توجیه اقتصادی است کار زیادی قابل انجام نمیباشد مگر تجهیز پرسنل به تی شرت ضد گلوله که میتواند ضمن راحتی استفاده زیر لباسهای معمولی، درست مانند یک تی شرت ساده، پرسنل را در مقابل خطرهای ناشی از حمله سارفین با اسلحه سرد و اسلحه گرم 9 میلیمتری محافظت نماید.

اخطار: در سرقتهای مسلحانه از اماکن، فعال نمودن هرگونه ابزار نظارتی از جمله آژیر یا حتی فوگ در کنار مقاومت، درگیری، رفتار پر تنش یا حتی وقت کشی که باعث بروز شک در سارقین گردد غیر قابل قبول میباشد و ممکن است به ایراد صدمه جانی برای پرسنل و افراد حاضر در محل منتهی گردد.

بازگشت به بالا

 صرف نظر از سرقتهایی که ممکن است به صورت مسلحانه در طی روز با اجبار به باز کردن درب گاوصندوقها صورت پذیرد که میتوان با نصب قفل هوشمند ضد زورگیری گاردمن (مرد نگهبان) از آن پیشگیری نمود، سرقت از گاوصندوقهای اماکن تجاری در طی ساعات کاری عموما به دلیل سهل انگاری و بی توجهی مسئول گاوصندوق در ففل نمودن درب گاوصندوقها پس از هر بار مراجغه برای سارقین داخلی یا ناشناس امکان پذیر میگردد که عموما به دلیل سختی دسترسی مکرر به گاوصندوق از طریق دستگیره مکانیسم،کلید و رمز مکانیکی به وقوع میپیوندد که در این راستا و جهت تسهیل در باز و بسته نمودن مکرر درب گاوصندوق، سیستم خودکار کنترل گاردمن (مرد نگهبان) طراحی گردیده که نه تنها پس از بسته شدن درب اقدام به قفل نمودن مکانیسم به صورت خود کار مینماید بلکه با توجه به نیاز مکرر ورود رمز، کاربر میتواند بدون نگرانی از سختی استفاده مکرر کلید یا رمز مکانیکی، فقط با ورود کد 3 تا 14 رقمی الکترونیکی به سادگی اقدم به باز نمودن قفل نماید که دیگر امکان بروز سهوی خطا نیز وجود نخواهد داشت.

بازگشت به بالا 

سرقت از اماکن تجاری در شب به سه گروه سرقت کالا از داخل اماکن، سرقت از گاوصندوق اماکن یا سرقت از هر دو تقسیم میگردد که در موضوع پیشگیری از سرقت گاوصندوقها، تنها روش موثر و تضمینی پیشگیری از سرقت گاوصندوقهای اماکن تحاری تعویض گاوصندوقهای غیر مطمن سنتی که در واقع با کمد فلزی تفاوتی ندارند با گاوصندوقهای ضد دیلم گاردمن (مرد نگهبان) که مجهز به سیستم قفل ضد زورگیری گاردمن (مرد نگهبان) نیز میباشند خواهد بود اگرچه نصب سیستم مستقل قفل ضد زورگیری گاردمن (مرد نگهبان) بر روی گاوصندوقهای موجود که از استحکام کافی در قسمت درب، زبانه و بدنه برخوردارند و امکان حمل و نقل آنها نیز توسط سارقین وجود نداشته باشد میتواند بسیار موثر باشد، لیکن در موضوع سرقت از اماکنی که هدف سارقین وسایل و کالاهای ارزشمند موجود در اماکن میباشد از جمله فرش و تابلو فرش، عتیقه جات، لوازم ارزشمند خانگی و اداری و دیگر موارد ارزشمند که نگهداری آنها داخل گاوصندوقها ممکن نمیباشد، نصب سیستم هوشمند و خودکار فوگ گاردمن (مرد نگهبان) در کنار نصب حفاظ یا درب ضد دیلم مرد نگهبان که مجهز به یکی از انواع سیستمهای هوشمند قفل گاردمن (مرد نگهبان) میباشد و همچنین تجهیز مبادی ورودی شامل کرکره های برقی، شیشه و قفل پنحره ها و دیگر مبادی که نفوذ از آنها تحت هر شرایط فابل تصور میباشد از معدود راهکارهای پیشگیری از سرقت اماکن تحاری میباشد.

بازگشت به بالا

سرقت گاوصندوقها یا اموال ارزشمند موجود در اماکن تجاری از طریق زورگیری یا گروگانگیری پس از تعطیلی اماکن تجاری، پیش از رسیدن مدیر یا مالک اماکن تجاری به منزل از طریق خفتگیری یا حتی هنگام حضور آنها در منزل از طریق گروگانگیری به روش بسیار ساده و بدون خطر سارقین تبدیل شده، چرا که حتی آن دسته از سارقینی که کوچکترین اطلاعی از روشهای از کار انداختن سیستمهای نظارتی و باز کردن دربهای ورودی و در نهایت نفوذ به داخل اماکن یا گاوصندوقها را ندارند نیز میتوانند به راحتی مدیر یا مالک اماکن تجاری را مجبور به  از کار انداختن تمامی سیستمهای نظارتی و حفاظتی و باز کردن دربهای ورودی و گاوصندوقها نمایند بی آنکه کسی مزاحم آنها شود و در اینگونه سرقتها، قربانیان میبایست بسیار خوش شانس باشند که سارقین اقدام به ضرب و شتم آزار و اذیت و تصویر برداری از آنها و حتی قتل به منظور پیشگیری از شناسایی توسط قربانیان را ننمایند، لذا در این حالت نیز نصب سیستم قفل هوشمند و ضد زورگیری گاردمن (مرد نگهبان) بر روی دربهای ورودی و گاوصندوقها تنها روش مطمن و تضمین شده پیشگیری از سرقت از طریق زورگیری و گروگانگیری مدیر یا مالک اماکن تجاری میباشد.

بازگشت به بالا

سرقت از تجهیزات و زیر ساختهای دولنی مستقر در اماکن عمومی از مشکلات مهمی میباشد که عموما با نگاهی سنتی بررسی گردیده است در حالیکه با توجه به استقرار اینگونه تحهیزات و زیر ساختها در اماکنی بدون نگهبان و دور از چشم و توجه عموم میبایست به تفکیک و به صورتی مستقل مورد بررسی قرار داده شود و راهکارهای مناسب به تفکیک موقعیت و اهمیت موضوع موردنظر قرار گیرد که که در این راستا سیستمها و تجهیزات پیشگیری از نفوذ یا دستکاری گاردمن (مرد نگهبان) با طراحی سیستمها و تجهیزات مرتبط و تحصصی اقدام به پیشگیری از سرقت اینگونه تجهیزات و زیرساختها نموده است که اطلاعاتی محتصر جهت آگاهی در صفحات ذیل قابل دسترسی میباشد.

سيستم هوشمند ضد سرقت درب حوضچه های مخابراتی

سيستم هوشمند ضد سرقت در سايتهای موبايل "بی تی اس"

سیستم هوشمند ضد سرقت کافوهای فيبر نوری مخابراتی

سیستم هوشمند ضد سرقت پستهای زمينی برق

بازگشت به بالا

بازگشت به صفحه اصلی