گاوصندوق ضد دیلم فاروس ایران
ویژه منزل، دفتر، فروشگاه و ...

فرض کنید گاوصندوقی دارید که از آلیاژی غیر قابل برش ساخته شده و بدنه آن نیز از بتن فوق مقاوم پر شده باشه و همچنین از قابلیت اتصال به زمین و دیوار هم برخوردار باشد و در نهایت قفل ضد سرقت گاردمن هم که به واقع سلطان همه قفلهای ضد سرقت است نیز داخل آن نصب شده باشد، ولی این گاوصندوق نیز ارزش ندارد اگر سارقین بتوانند درب آن را با دیلم باز کنند!!! یعنی اگر گاوصندوقی با تمام ویژگیهای گفته شده داشته باشید ولی درب گاوصندوق، ضد دیلم طراحی نشده باشد، در واقع آن گاوصندوق با یک جعبه آهنی هیچ تفاوتی نمیکند.

حالا فرض کنید گاوصندوقی دارید که ضد دیلم طراحی شده، از آلیاژی غیر قابل برش نیز ساخته شده و بدنه آن نیز از بتن فوق مقاوم پر شده است و همچنین از قابلیت اتصال به زمین و دیوار هم برخوردار است ولی قفل ضد سرقت گاردمن که به واقع سلطان همه قفلهای ضد سرقت است داخل آن نصب نشده باشد!! این گاوصندوق نیز هیچ ارزش ندارد اگر سارقین بتوانند قفل آن را باز یا تخریب کنند، یعنی حتی اگر گاوصندوق شما مجهز به بهترین نوع کلید، رمز، کد، تشخیص انگشت، عنبیه، عروق پشت دست یا هر نوع سیستم امنیتی دیگر که تصور میکنید غیر قابل نفوذ است داشته باشد ولی در صورت گم کردن  کلید یا فراموش کردن رمز، سازنده یا فروشنده گاوصندوق یا یک کلید ساز بتواند قفل آن را به هر روشی باز کند، یعنی در واقع آن گاوصندق ارزشی ندارد و با یک جعبه آهنی هیچ فرقی نخواهد داشت.

حالا اگر گاوصندوقی داشته باشید که برای سارقین ارزش نفوذ از هر طریق را داشته باشد و در حالی که ضد دیلم طراحی شده است و از قابلیت اتصال به زمین و دیوار نیز برخوردار است و  همچنین مجهز به قفل ضد سرقت گاردمن که به واقع سلطان همه قفلهای ضد سرقت است نیز باشد، این گاوصندوق ارزش ندارد و تفاوتی با یک جعبه آهنی نخواهد داشت اگر سارقین بتوانند بدنه آن را با ابزارهای برش مکانیکی یا حرارتی بشکافند، یعنی در واقع اگر به دنبال خرید گاوندوقی هستید که انگیزه کافی برای نفوذ در سارقین ایجاد مینماید، حتی اگر تمام ویژگیهای مثبتی که تصور میکنید یک گاوصندوق ضد سرقت و ضد دیلم باید داشته باشد داشت ولی امکان نفوذ به داخل گاوصندوق از طریق برش بدنه وجود داشته باشد، یعنی آن گاوصندوق ارزش ندارد و با یک جعبه آهنی هیچ تفاوتی نخواهد داشت.

پس به خاطر بسپارید، اگر در نظر دارید، اموال و اسناد کوچک و پر ارزش، از جمله طلا، پول، ارز، عتیقه، تجهیزات یا قطعات گران قیمت الکترونیکی، ... یا حتی فیلم و عکسهای خانوادگی را داخل آن گاوصندوق، در منزل یا محل کار نگهداری کنید، میبایست به تناسب ارزش مادی و معنوی مواردی که در نظر دارید داخل گاوصندوق نگهداری کنید، گاوصندوقی را انتخاب نمائید که در مرحله اول قابلیت اتصالی غیر قابل دسترس به زمین و دیوار را داشته باشد و در مرحله دوم، به واقع ضد دیلم باشد، چون عموما سارقین اگر نتوانند گاوصندوق را به بیرون از محل انتقال دهند که در فرصت مناسب، از طریق برش مکانیکی و حرارتی اقدام به تخریب آن کنند، از دیلم برای باز کردن گاوصندوق در محل استفاده مینمایند که بسیار سریع و عملیاتی استو نیازمند تخصص خاصی نیز نمیباشد و در مرحله سوم، میبایست گاوصندوق به قفل ضد سرقت گاردمن مجهز باشد که نه تنها سارقین، بلکه تولید کنند قفل ضد سرقت گاردمن  نیز نتواند به هیچ روشی و بدون هیچ اما و اگری آن را باز یا تخریب کنند تا جایی که در صورت از دست دادن رمز قفل ضد سرقت گاردمن، راهی بجر برش بدنه گاوصندوق با تجهیزات خاص و در طول مدت زمان زیاد باقی نماند، اگرچه تصور مینمائید که امکان مورد تهدید، ارعاب و ضرب و شتم قرار گرفتن از طرف سارقین برای اجبار به باز کردن گاوصندوق توسط خود شما نیز متصور میباشد، حتما به جای قفل ضد سرقت گاردمن، گاوصندوق خود را مجهز به قفل ضد زورگیری گاردمن نمائید که نه تنها سرقت اموال و اسناد با ارزش داخل گاوصندوق را توسط سارقین خشن غیر ممکن مینماید، بلکه از مورد ضرب و شتم قرار گرفتن یا حتی قتل توسط سارقین خشن که اقدام به باز نمودن گاوصندوق از طریق تهدید و ارعاب و ضرب و شتم شما مینمایند نیز پیشگیر نماید و اما در مرحله آخر، چنانچه اموال و اسنادی که در نظر دارید داخل گاوصندوق نکهداری کنید، انگیزه لازم و قوی برای سارقین جهت نفوذ به داخل گاوصندوق از طریق برش مکانیکی یا حرارتی در محل را ایجاد مینماید، حتما گاوصندوقی را انتخاب کنید که از بتن فوق مقاوم که به هیچ وجه امکان تخریب بدنه توسط سارقین بر اساس زمانی که در اختیار دارند را نداشته باشد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما از طریق شماره های زیر تماس بگیرید

          09371074457

         021-22564803

    باز گشت به صفحه اصلی

            Video courtesy of Pharosiran