گاوصندوق نسوز سفارشی، مجهز به قفل ضد سرقت مرد نگهبان بدون امکان دسترسی

مشاوره 22564803 و 09371074457

گاوصندوق زير ويترينی طلا و جواهر فروشی، مجهز به سيستم غير قابل دسترس و ضد سرقت مرد نگهبان
نمای درب گاوصندوق زير ويترينی، مجهز به سيستم هوشمند و ضد سرقت مرد نگهبان، بدون امکان هرگونه دسترسی، رمزگشايي يا تخريب قفل
ريموت کنترل هوشمند وضد سرقت مرد نگهبان با قابليت تعريف هشت رقم شماره رمز، بدون امکان کپی که دسترسی سارقين به سيستم کنترل هوشمند قفل  به منظور هک شماره رمز را در هنگام سرقت غير ممکن ميسازد
3
2
1

گاوصندوقهای نسوز مجهز با قفلهای رمز مکانيکی رمز و کليد

باز گشت به صفحه اصلی

© Secupro Consulting & Investigations Inc. All rights reserved.
Privacy Policy, Contact Us