Guardman

پیشگیری از سرقت اماکن اداری

روشهای متداول

 

1-    سرقتهای مسلحانه با سلاح سرد و گرم در روز

2-    سرقت از اماکن تجاری یا گاوصندوق اماکن تحاری ذر شب

3-    سرقت در شب از طریق زورگیری و گروگانگیری

 

متاسفانه در موضوع سرقتهای مسلحانه با سلاح سرد و گرم در روز از اماکن اداری هفقط میتوان ضمن نصب سیستمهای نظارتی همچون دوربینهای مدار بسته با کیفیت تصویر برداری مناسب در اطراف اماکن به منظور استفاده پلیس در شناسایی سارقین قبل از ورود به اماکن، صرفا در صورتیکه خطر ایراد صدمه جانی برای افراد حاضر در اماکن وحود نداشته باشد، از سیستم ایجاد دود مصنوعی در محل استفاده نمود تا سارقینی که نیاز به میدان دید مناسب جهت جابجایی و انتقال اموال را دارند با مشکل و صرف زمان مواجه شوند که با توجه به تصال سیستم ایجاد دود مصنوعی گاردمن (مرد نگهبان)به واحد مانیتورینگ گاردمن (مرد نگهبان) و پلیس، اقدام فوری جهت اعزام نیرو جهت پیشگیری ز سرقت انجام خواهد پذیرفت.

اخطار: در سرقتهای مسلحانه از اماکن، فعال نمودن هرگونه ابزار نظارتی از جمله آژیر یا حتی فوگ در کنار مقاومت، درگیری، رفتار پر تنش یا حتی وقت کشی که باعث بروز شک در سارقین گردد غیر قابل قبول میباشد و ممکن است به ایراد صدمه جانی برای پرسنل و افراد حاضر در محل منتهی گردد.

بازگشت به بالا 

سرقت از اماکن اداری در شب به سه گروه سرقت کالا از داخل اماکن، سرقت از گاوصندوق اماکن یا سرقت از هر دو تقسیم میگردد که در موضوع پیشگیری از سرقت گاوصندوقها، تنها روش موثر و تضمینی پیشگیری از سرقت گاوصندوقهای اماکن اداری تعویض گاوصندوقهای غیر مطمن سنتی که در واقع با کمد فلزی تفاوتی ندارند با گاوصندوقهای ضد دیلم گاردمن (مرد نگهبان) که مجهز به سیستم قفل ضد زورگیری گاردمن (مرد نگهبان) نیز میباشند خواهد بود اگرچه نصب سیستم مستقل قفل ضد زورگیری گاردمن (مرد نگهبان) بر روی گاوصندوقهای موجود که از استحکام کافی در قسمت درب، زبانه و بدنه برخوردارند و امکان حمل و نقل آنها نیز توسط سارقین وجود نداشته باشد میتواند بسیار موثر باشد، لیکن در موضوع سرقت از اماکنی که هدف سارقین وسایل و کالاهای ارزشمند موجود در اماکن اداری میباشد، نصب سیستم هوشمند و خودکار فوگ گاردمن (مرد نگهبان) در کنار نصب حفاظ یا درب ضد دیلم مرد نگهبان که مجهز به یکی از انواع سیستمهای هوشمند قفل گاردمن (مرد نگهبان) میباشد و همچنین تجهیز مبادی ورودی شامل کرکره های برقی، شیشه و قفل پنحره ها و دیگر مبادی که نفوذ از آنها تحت هر شرایط فابل تصور میباشد از معدود راهکارهای پیشگیری از سرقت اماکن تحاری میباشد.

بازگشت به بالا

سرقت گاوصندوقها یا اموال ارزشمند موجود در اماکن اداری از طریق زورگیری یا گروگانگیری پس از تعطیلی اماکن اداری از طریق خفتگیری نگهبان یا حتی مدیر اماکن اداری قبل از رسیدن به منزل یا حتی هنگام حضور آنها در منزل از طریق گروگانگیری به روش بسیار ساده و بدون خطر سارقین تبدیل شده، چرا که حتی آن دسته از سارقینی که کوچکترین اطلاعی از روشهای از کار انداختن سیستمهای نظارتی و باز کردن دربهای ورودی و در نهایت نفوذ به داخل اماکن یا گاوصندوقها را ندارند نیز میتوانند به راحتی نگهبان یا مدیر اماکن اداری را مجبور به  از کار انداختن تمامی سیستمهای نظارتی و حفاظتی و باز کردن دربهای ورودی و گاوصندوقها نمایند بی آنکه کسی مزاحم آنها شود و در اینگونه سرقتها، قربانیان میبایست بسیار خوش شانس باشند که سارقین اقدام به ضرب و شتم آزار و اذیت و تصویر برداری از آنها و حتی قتل جهت پیشگیری از شناسایی توسط قربانیان را ننمایند، لذا در این حالت نیز نصب سیستم قفل هوشمند و ضد زورگیری گاردمن (مرد نگهبان) بر روی دربهای ورودی و گاوصندوقها تنها روش مطمن و تضمین شده پیشگیری از سرقت از طریق زورگیری و گروگانگیری نگهبان یا مدیر اماکن اداری میباشد.

بازگشت به بالا

بازگشت به صفحه اصلی