تبديل انواع شيشه به ضد سرقت و ضد گلوله

ويژه بانکها و جواهر فروشيها

حجم فايل تصويری 264 kb / لطفا کمی صبر کنيد

بازگشت

فيلم تلاش برای تخريب شيشه اتومبيل مجهز شده با برچسب مقاوم ساز با تبر

© Secupro Consulting & Investigations Inc. All rights reserved.
Privacy Policy, Contact Us