Guardman

پیشگیری از سرقت طلا و جواهر فروشیها

روشهای متداول

 

1-    سرقتهای مسلحانه در روز

2-     سرقت از گاوصندوقها در شب

3-    سرقت در شب از طریق زورگیری و گروگانگیری

4-    سرقت در روز به واسطه کش روی

 

سرقتهای مسلحانه در روز عموما از طریق تخریب شیشه ویترین و یا ورود سارقین به داخل طلافروشی انجام میگردد که اگرچه مقاوم سازی شیشه ویترین با برچسب شفاف مقاوم ساز گاردمن  (مرد نگهبان)  میتواند از دسترسی سارقینی که با پتک و تبر اقدام به تخریب شیشه ویترین مینمایند پیشگیری نماید ولی هنوز امکان استفاده از اسلحه های جنگی جهت شلیک به شیشه ویترین غیر محتمل  نخواهد بود، که در این حالت اگرچه برچسب مقاوم سازی گاردمن (مرد نگهبان) از فرو ریختن شیشه پیشگیری خواهد نمود ولی سارقینی که مسلحانه اقدام به سرقت مینمایند، میتوانند با شلیکهای پیاپی نقطه ای از شیشه را کاملا تخریب نمایند تا بتوانند ویترین را خالی کنند که در این حالت نیز تجهیز ویترین به شیشه ضد گلوله کاکلا شفاف با ضخامت حداقل 8 سانتیمتر که بر اساس استانداردهای ضد گلوله در لایه های تخصصی ساخته شده باشد میتواند از نفوذ سارقین به داخل ویترین یا هدف قرار دادن فروشندگان از پشت ویترین پیشگیری نماید.  بازگشت به بالا

 در نگاهی دیگر، سارقین حرفه ای اصولا نیازی به تخریب شیشه ویترین نخواهند داشت چرا که میتوانند به عنوان مشتری وارد طلافروشی شوند و در فرصتی مناسب با تهدید طلا فروش، اقدام به جمع آوری طلاهای موجود در طلا فروشی نمایند، لذا در موضوع سرقتهای مسلحانه از طلا و جواهر فروشیها، تنها روش مطمن پیشگیری از سرقت، تجهیز ویترین و پیشخوان به سیستم ضد سرقت مسلحانه گاردمن (مرد نگهبان) میباشد که میتواند در کسری از ثانیه به صورت خودکار یا دستی، ارتباط سارقین با طلاهای ویترین و پیشخوان را به صورت مطلق قطع نموده و سارقین را نه تنها در سرقت ناکام نماید بلکه از تهدید و خسارات بدنی و جانی فروشنگان نیز پیشگیری نماید.

توضیح اینکه در سرقتهای مسلحانه از طلا و جواهر فروشیها، فعال نمودن هرگونه ابزار نظارتی از جمله آژیر یا حتی فوگ در کنار مقاومت، درگیری، رفتار پر تنش یا حتی وقت کشی که باعث بروز شک در سارقین گردد غیر قابل قبول میباشد و ممکن است به ایراد صدمه جانی برای فروشندگان و مشتریان طلافروشی منتهی گردد.

بازگشت به بالا

 سرقت از گاوصندوقها در شب، روش دیگر سارقین است که با توجه به آشنایی و شناخت آنها از موقعیت و راه های نفوذ به خزانه و گاوصندوقها از طرق مختلف انجام میگردد که صرف نظر از انواع روشهای سارقین جهت نفوذ به داخل خزانه و گاوصندوقها نقطه اشتراک تمامی آنها، نیاز به نفوذ به داخل طلا و جواهر فروشیها جهت دسترسی به خزانه و گاوصندوقها است، لذا با توجه باینکه اصولا ورود به داخل طلا و جواهر فروشیها از طرق مختلف، بویژه تبانی افراد خودی، حتی با وجود استفاده از سیستمهای پیشرفته نظارتی و حفاظتی چون آلارم، دزدگیر، کرکره برقی و انواع درب، حفاظ یا قفلهایی که متقلبانه به عنوان ضد سرقت عرضه میگردند امکان پذیر میباشد، لذا سیستمها و تجهیزات پیشرفته امنیتی گاردمن (مرد نگهبان) پیشگیری از نفوذ به داخل خزانه و گاوصندوقها را هدف اصلی خود قرار داده که در این راستا ساخت خزانه و گاوصندوقهای غیر قابل حمل، تخریب، دیلم زنی و قفل گشایی مجهز به سیستم قفل فوق پیشرفته و هوشمند ضد زورگیری گاردمن (مرد نگهبان) از معدود خدمات انحصاری ما میباشد.  

بازگشت به بالا

سرقت از طریق زورگیری و گروگانگیری پس از تعطیلی طلا و جواهر فروشیها، پیش از رسیدن به منزل از طریق خفتگیری و یا حتی هنگام حضور در منزل از طریق گروگانگیری به روش بسیار ساده و بدون خطر سارقین تبدیل شده، چرا که حتی آن دسته از سارقینی که کوچکترین اطلاعی از روشهای از کار انداختن سیستمهای نظارتی، باز کردن دربهای ورودی و در نهایت نفوذ به گاوصندوقها را ندارند نیز میتوانند به راحتی صاحب طلافروشی را مجبور به  از کار انداختن تمامی سیستمهای نظارتی و حفاظتی فروشگاه و باز کردن درب خزانه و گاوصندوقها نمایند بی آنکه کسی مزاحم آنها شود و در اینگونه سرقتها، طلا و جواهر فروشان میبایست بسیار خوش شانس باشند که سارقین اقدام به ضرب و شتم آزار و اذیت و تصویر برداری از آنها و حتی قتل آنها به منظور پیشگیری از شناسایی ننمایند لذا در این حالت نیز نصب سیستم قفل هوشمند و ضد زورگیری گاردمن ( مرد نگهبان) تنها روش مطمن و تضمین شده پیشگیری از سرقت از طریق زورگیری و گروگانگیری میباشد.

بازگشت به بالا

سرقت در روز به واسطه کش روی نیز یکی از روشهای رایج سارقین، بویژه سارقین خانم میباشد که استفاده از سیستمهای هوشمند فاصله یاب میتواند کمک شایانی در جهت اطلاع رسانی به طلا و جواهر فروشیها ایفا نماید.

بازگشت به بالا

بازگشت به صفحه اصلی