Guardman

پیشگیری از سرقت بانکها و موسسات مالی

روشهای متداول

 

1-    سرقتهای مسلحانه در روز

2-    سرقت از خزانه و گاوصندوقها در شب

3-    سرقت در شب از طریق زورگیری و گروگانگیری

4-    سرقت از حود پردازها در طی شب و روز

5-    سرقت از گاوصندوق قبل از شروع کار بانک

 

سرقتهای مسلحانه بانکها در روز عموما از طریق ورود سارقین به داخل شعبات و با تهدید پرسنل انجام میپذیرد که در این حالت با توجه به وجود ابتکار عمل در دست سارقین حتی چنانچه نگهبان مسلح نیز در بانک حاضر باشد، با توجه به اصل غافلگیری کار زیادی از پیش نخواهد برد، چرا که اگرچه ممکن است حضور نگهبان مسلح، دوربین یا به صدا در آمدن آژیر بتواند سارقین تازه کار را تا حدی مضطرب نماید ولی با توجه به برنامه ریزیهای قبلی سارقین حرفه ای، از جمله تغییر چهره، زمان شروع و خاتمه سرقت در مدتی کمتر از یک دقیقه و همچنین خلع سلاح احنمالی نگهبان، به صدا در آوردن آژیر یا فعال نمودن سیستم فوگ نیز نه تنها کمک خاصی به پیشگیری از سرقت نخواهد نمود بلکه ممکن است سارقین مضطرب را وادار به شلیکهای کور نماید که جان پرسنل و مشتریان بانک را با مخاطره جدی مواجه خواهد نمود، چرا که سارقین میتوانند به عنوان مشتری وارد بانک شوند و به راحتی با تهدید پرسنل اقدام به جمع آوری موجودی باجه ها و حتی سرقت موجودی خزانه، خود پرداز و گاوصندوقها نمایند، لذا در موضوع سرقتهای مسلحانه از بانکها و موسسات مالی، تنها روش مطمن پیشگیری از سرقت، تجهیز سر تاسری باحه به سیستم ضد سرقت مسلحانه گاردمن (مرد نگهبان) میباشد که میتواند در کسری از ثانیه به صورت خودکار یا دستی، ارتباط سارقین با پرسنل داخل شعبه را به صورت مطلق قطع نموده و سارقین را نه تنها در سرقت ناکام گذارد بلکه از تهدید و ایراد خسارات بدنی و جانی پرسنل نیز پیشگیری نماید.

بازگشت به بالا

در موضوع پیشگیری از سرقت خود پردازها، تنها روش موثر، تجهیز درب خود پردازها به سیستم قفل ضد دیلم و زورگیری گاردمن (مرد نگهبان) میباشد که بر اساس روش سرقت از اینگونه مخازن در طی شب و روز طراحی شده است.

اخطار: در سرقتهای مسلحانه از بانکها، فعال نمودن هرگونه ابزار نظارتی از جمله آژیر یا حتی فوگ در کنار مقاومت، درگیری، رفتار پر تنش یا حتی وقت کشی که باعث بروز شک در سارقین گردد غیر قابل قبول میباشد و ممکن است به ایراد صدمه جانی برای پرسنل و مشتریان بانک منتهی گردد.

بازگشت به بالا

 سرقت از خزانه و گاوصندوقهای بانک در شب، روش دیگر سارقین است که با توجه به آشنایی و شناخت آنها از موقعیت و راه های نفوذ به خزانه و گاوصندوقها از طرق مختلف انجام میگردد که صرف نظر از انواع روشهای سارقین جهت نفوذ به داخل خزانه و گاوصندوقها، نقطه اشتراک تمامی آنها، نیاز به نفوذ به داخل بانکها جهت دسترسی به خزانه و گاوصندوقها است، لذا با توجه باینکه اصولا ورود به داخل بانکها از طرق مختلف بویژه تبانی پرسنل فریب خورده، حتی با وجود استفاده از سیستمهای پیشرفته نظارتی و حفاظتی چون آلارم، دزدگیر، کرکره برقی و انواع درب، حفاظ یا قفلهایی که متقلبانه به عنوان ضد سرقت عرضه میگردند امکان پذیر میباشد، لذا سیستمها و تجهیزات پیشرفته امنیتی گاردمن (مرد نگهبان) پیشگیری از نفوذ به داخل خزانه و گاوصندوقها را هدف اصلی خود قرار داده که در این راستا تجهیز بانکها به سیستم قدرتمند فوگ به منظور فراری دادن سارقین در کنار ساخت خزانه و گاوصندوقهای غیر قابل حمل، دیلم زنی تخریب و قفل گشایی، مجهز به سیستم قفل فوق پیشرفته و هوشمند ضد زورگیری گاردمن (مرد نگهبان) از معدود خدمات انحصاری ما به بانکها میباشد.

بازگشت به بالا

سرقت از طریق زورگیری و گروگانگیری پس از تعطیلی بانکها، پیش از رسیدن به منزل از طریق خفتگیری مسئول صندوق یا مدیر بانک و یا حتی هنگام حضور در منزل از طریق گروگانگیری به روش بسیار ساده و بدون خطر سارقین تبدیل شده، چرا که حتی آن دسته از سارقینی که کوچکترین اطلاعی از روشهای از کار انداختن سیستمهای نظارتی یا باز کردن دربهای ورودی و در نهایت نفوذ به خزانه و گاوصندوقها را ندارند نیز میتوانند به راحتی مسئولین صندوق یا رئیس بانک را مجبور به  از کار انداختن تمامی سیستمهای نظارتی و حفاظتی و باز کردن درب خزانه و گاوصندوقها نمایند بی آنکه کسی مزاحم آنها شود و در اینگونه سرقتها، قربانیان میبایست بسیار خوش شانس باشند که سارقین اقدام به ضرب و شتم، آزار و اذیت و تصویر برداری از آنها و حتی قتل به منظور پیشگیری از شناسایی توسط قربانیان ننمایند، لذا در این حالت نیز نصب سیستم قفل هوشمند و ضد زورگیری گاردمن ( مرد نگهبان) تنها روش مطمن و تضمین شده پیشگیری از سرقت از طریق زورگیری و گروگانگیری میباشد.

بازگشت به بالا

سرقت از گاوصندوقها در روز، پیش از شروع کار بانکها به واسطه سهل انگاری در قفل نمودن درب گاوصندوق یکی دیگر از روشهای رایج سارقین میباشد که عموما به دلیل سختی دسترسی مکرر به گاوصندوق بانکها از طریق دستگیره مکانیسم،کلید و رمز مکانیکی به وقوع میپیوندد که در جهت تسهیل در باز و بسته نمودن مکرر درب گاوصندوق سیستم خودکار کنترل گاردمن (مرد نگهبان) طراحی گردیده که نه تنها پس از بسته شدن درب اقدام به قفل نمودن مکانیسم به صورت خود کار مینماید بلکه با توجه به نیاز مکرر ورود رمز، کاربر میتواند بدون نگرانی از سختی استفاده مکرر کلید یا رمز مکانیکی، با ورود کد 3 تا 14 رقمی الکترونیکی به سادگی اقدم به باز نمودن قفل نماید که دیگر امکان بروز خطا به صورت سهوی وجود نخواهد داشت.

بازگشت به بالا

بازگشت به صفحه اصلی