مشاوره 22564803 و 09371074457

افزايش بی سابقه پرونده های سرقت در دادسرای تهران

دادستان تهران اظهار داشت: افزايش پرونده های سرقت در چند سال اخير رشد بی سابقه ای داشته است

مشاوره 22564803 و 09371074457 اصولا تفکری نادرست بين عموم مرسوم گرديده که نصب چندين قفل چندين زبانه از انواع مختلف بر روی حفاظ و دربهای ورودی، گاوصندوقها دربهای خزانه، ديتا سنتر، انبار، فروشگاه، نمايشگاه و ديگر اماکن نگهداری از اموال و اسناد پر ارزش یا جایگزینی دربهای چوبی با دربهای فلزی که تحت عنوان درب ضد سرقت عرضه میگردند را در کنار نصب دوربينهای مدار بسته، آلارم یا دزدگير را از عملی ترين روشهای ممکن در برابر سرقت ميدانند، حال آنکه به واقع هيچ يک از اين روشها مانع از ورود سارقين نميگردد، چرا که سارقين هر قفلی را که به آن دسترسی داشته باشند باز ميکنند، تفاوتی نميکند که قفل از نوع کامپيوتری، کدی، کارتی، لمسی و يا حتی ترکيبی از تمام آنها باشد و یا قفل بر روی چه دربی نصب شده باشد، ضمن اينکه هيچ دربی در مقابل دیلم زنی سارقين ايمن نيست حتی درب گاوصندوقها يا دربهايي که تحت عنوان ضد سرقت عرضه ميگردند، ضمن اينکه اگرچه سارقين دوربينهای مدار بسته و سيستمهای آلارم و دزدگير را نيز از کار می اندازند ولی حتی با فرض کارکرد بدون عیب دوربینها و دزدگیرها، باز هم سارقین وارد منزل و محل کار شما میشوند و در چند دقیفه سرقت خود را انجام میدهند و از محل خارج میشوند، پس در نهايت صادقانه ميگوئيم، هيچ راهی به منظور پيشگيری واقعی از ورود سارقين که وارد منزل و محل کار شما ميشوند نيست بجز نصب قفل ضد دیلم مرد نگهبان که به صورت پنهان و مقاوم در پشت انواع درب نصب میگردد تا ورود سارقين را از طريق رمزگشايي، هک، شاه کلید، توپی زنی و در نهايت ديلم زنی غير ممکن نمايد. 
تذکر بسيار مهم

در مرحله اول، هيچ دربی به عنوان ضد سرقت وجود نداشته و تمامی دربهای وارداتی و ساخت داخل تحت عناوين درب فلزی و ضد حريق وارد کشور يا ساخته ميشوند چرا که دربهای ضد سرقت نيز اگر چه دارای قفلی چندين زبانه ميباشند ولی با چرخش مغزی قفل، زبانه ها کنار رفته و درب باز ميشود، لذا تعدد زبانه های موجود در قفل دربهای ضد سرقت تفاوتی در امکان سرقت از طريق رمزگشايي قفلهای الکترونيکی دیجیتالی کدی و اثر انگشتی، باز کردن قفلهای مکانيکی ساده، کامپيوتری و حتی گاوصندوقی با شاه کلید یا حداکثر اسيد زنی،توپی زنی و دیلم زنی ايجاد نخواهد کرد که نتيجتا امنيت دربهای ضد سرقت را در حد امنيت دربهای چوبی معمولی کاهش خواهد داد.

در مثالی ديگر، يکی از مالباختگانی که سارقين منزل عادل فردوسی پور از منزل وی نيز سرقت کرده بودند در دادگاه به قاضی پروند گفت در تاريخ 11/87 ساعت 6:30 بعدازظهر 4 ميليون و 700 هزار تومان پول نقد، مقداري طلا و ساعت به ارزش 7 ميليون تومان، يک انگشتر و زنجير طلا از منزلم دزديده شده است که همچنين در سرقتي ديگر از منزلم در اول ماه صفر سال گذشته ساعت 5:30 بعدازظهر با وجود اين‌که  درب ضدسرقت هم داشته‌ايم، 3 تخته فرش ابريشم و مقداري سکه، طلا و زعفران از منزلم ربوده شده است.

برای اطلاع از گزارش دو بار سرقت از يک مالباخته که يکی از آپارتمانهايش مجهز به درب‌ ضد سرقت بوده اينجا را کليک کنيد

نکته ديگر مورد ادعای فروشندگان دربهای ضد سرقت، مقاومت آن در مقابل ديلم زنی سارقين ميباشد، که در اين راستا سرقتهای انجام شده از اماکن مجهز به دربهای ضد سرقت دليل قاطع رد امنيت فيزيکی دربهای به اصطلاح ضد سرقت در مقابل ورود سارقين از طريق ديلم زنی ميباشد، لذا در صورت اصرار فروشندگان مبتنی بر مقاوم بودن دربهای مثلا ضد سرقت آنها در مقابل دیلم زنی، از آنها ضمانت پرداخت خسارت در صورت وقوع سرقت بخواهید.

ديگر اشکال دربهای ضد سرقت ساخته شده از ورقهای ضعيف، تغيير شکل آن در هنگام آتش سوزی يا ريزش آوار در زمان زلزله بر روی چهار چوب درب ميباشد که همزمان از دسترسی ساکنين به محيط بيرون يا دسترسی آتش نشانان به داخل اماکن جلوگيری خواهد نمود، لذا بهترين روش ممکن به منظور پيشگيری از تمامی سرقتهايي که از طريق رمزو قفل گشايي انواع قفلهای الکترونيکی و مکانيکی يا حد اکثر اسيد يا توپی زنی انجام ميگردند فقط ساخت يک لنگه درب يک پارچه گاوصندوقی بدون لايه بتن ميانی، مجهز به قفل هوشمند، غير قابل دسترس و ضد سرقت مرد نگهبان، ساخت کره جنوبی به نحوی است که نه تنها دستکاری يا تخريب قفل پشت درب از طرف سارقين غير ممکن گردد بلکه به نوعی هوشمندانه لنگه و فريم درب به يکديگر دوخته شوند تا سرقت از طريق ديلم زنی نيز غير ممکن گردد.

در پايان، لازم است بدانيد که انواع دوربينهای مدار بسته، آلارم و سيستمهای دزدگير که ديگر مطلقا کاری از پيش نخواهند برد چرا که به راحتی قابل از کار انداختن هستند تا جايي که بعضی سارقين در سرقت از بانک، جواهر فروشي و ديگر اماکن حساس با خود منخصص از کار انداختن دوربينهای مدار بسته و سيستمهای آلارم و دزدگير ميبردند، ضمن اينکه اصولا دوربينهای مدار بسته، دزدگير و آلارم فقط سيستمهايي نظارتی تلقی ميگردند و نه حفاظتی، لذا سارقين حتی با فرض از کار نينداختن دوربين و دزدگير، به راحتی پس از بازگشايي يا تخريب قفلهای نصب شده بر روی انواع درب، حتی در حالتی که دوربينها تصوير برداری ميکنند و دزدگيرها سرو صدا راه انداخته اند وارد ميشوند و پس از سرقت لوازم ارزشمند از محل خارج ميشوند.

اگرچه درب ضد سرقت بدون قفل ضد دیلم فرقی مرد نگهبان با درب چوبی ندارد ولی میتوانید دربهای فلزی وارداتی چین، کره جنوبی و ساخت ایران را که در بازار تحت عنوان درب ضد سرقت معرفی میگردند در صفحه دربهای "مثلا" ضد سرقت مشاهده کنید

باز گشت به صفحه اصلی

© Secupro Consulting & Investigations Inc. All rights reserved.
Privacy Policy, Contact Us